MAPA  MENTALNA

 

 

Mózg nie przechowuje informacji w uporządkowanych rządkach i kolumnach. Mózg gromadzi informacje w podobnych do drzewek dendrytach, korzystając z wzorców i skojarzeń, tym łatwiej będziemy się uczyć, im lepiej dostosujemy się do metody zapamiętywania stosowanej przez nasz mózg. Starajmy się nauczyć dzieci rysowania Mapy Skojarzeń pełnych drzewek, obrazków, kolorów, symboli, wzorów i skojarzeń.

 

POZYTYWY STOSOWANIA MAPY MENTALNEJ :

-         UCZNIOWIE SZYBKO I BEZ STRESU ZDOBYWAJĄ WIEDZĘ,

-         NABYWAJĄ WIEDZĘ W SPOSÓB TRWAŁY I SKUTECZNY,

-         DŁUGO PAMIĘTAJĄ TO, CZEGO SIĘ NAUCZYLI.

 

ZASADY TWORZENIA MAP :

1.     Wyobraźmy sobie, że nasze komórki mózgowe są drzewkami, z których każde gromadzi na swoich gałązkach pokrewne informacje.

2.     Następnie na kartce papieru spróbujmy ułożyć zagadnienia dowolnego tematu w taki sposób, by utworzyć formę podobną do takiego drzewka.

3.     Zaczynamy od głównego zagadnienia – narysowanego na środku strony, a następnie rysujemy odchodzące od niego gałązki.

4.     Najlepiej zapisywać jedno słowo lub symbol na oznaczenie każdego

     punktu do zapamiętania – jeden główny temat na każdej gałęzi.

5.     Pokrewne zagadnienia umieszczajmy na tej samej głównej gałęzi w postaci wyrastających z niej bocznych gałązek.

6.     Stosujmy różne kolory dla oznaczenia pokrewnych zagadnień.

7.     Wprowadzajmy bogactwo rysunków i symboli.

8.     Można po wpisaniu wszystkich zagadnień na daną gałąź oddzielić ją od innych kolorową obwódką.

 

Mapa mentalna z tematyki „Bieguny zimna” – kl. II. Uczniowie pracowali w zespołach czteroosobowych na dużych arkuszach papieru ( podział na grupy według wylosowanego koloru „karcianego”- pik, trefl, kier, karo). Zadaniem uczniów było przedstawienie pojęcia „Grenlandia” w formie graficznej za pomocą ilustracji, krótkich haseł, symboli i znaków. Na zakończenie zajęć grupy prezentowały swoje prace.

 

 

 

Mapa mentalna (przykład rozwiązania słownego, bez ilustracji) – kl. II.